مدیران
     

زهرا شفیع زاده __سرپرست حسابداری


لیلا حسن زاده __ مدیر بازرگانی

 سید محمد امین سیف   سرپرست ماشین آلات کشاورزی

سحر جباری      سرپرست مالی و اداری


مهیار گران مهر    سرپرست عمران

موردی برای نمایش وجود ندارد.