درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد از سال 1376 در زمینه واردات و صادرات فرآورده ها...

خدمات پس از فروش

شرکت سرمایه گذاری جاهد در زمینه تامین قطعات و همچنین سرویس نگهداری ماشین آلات کشاورزی برند کلاس آلما...

بخوانید