به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس، شرکت جاهد دومین فراخوان عمومی خود را برای شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح ملک باغ لاله در منطقه 5 شهرداری تهران در محله پونک ، تقاطع بلوار عدل با خیابان میرزابابایی به مساحت 17000 مترمربع برگزار می کند.

علاقمندان به مشارکت در این سرمایه گذاری تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1402/09/29  فرصت دارند تا اسناد فراخوان را به دبیرخانه حراست  موسسه تحویل نمایند. فروش اسناد مزایده از  1402/09/18 تا پایان وقت اداری  1402/09/22 خواهد بود. جزئیات بیشتر درباره نحوه مشارکت و ارسال مدارک در آگهی درج شده است.