به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع خدمات روستایی عشایری جاهد، پیرو آگهی های مرحله اول (نوبت اول و دوم)، فراخوان عمومی برای شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت ملک باغ لاله در منطقه 5 شهرداری تهران در محله پونک برگزار می شود.

این فراخوان به صورت یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی خواهد بود.

فروش اسناد این فراخوان از شنبه 09/10/1402 شروع می شود و تا روز چهارشنبه 13/10/1402 ادامه خواهد داشت. علاقه مندان به شرکت در این فراخوان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/10/1402 فرصت دارند تا اسناد فراخوان را به دبیرخانه مرکزی حراست موسسه جهاد استقلال تحویل دهند.

علاقه مندان می توانند از جزئیات بیشتر درباره این فراخوان در آگهی منتشر شده در روزنامه های رسمی (عکس پیوست) مطلع شوند.