وزارت کشاورزی آمریکا در گزارشی از وضعیت تولیدات کشاورزی جهان در سال 2023، تولید گندم ایران در این سال را 14 میلیون تن برآورد کرده که این رقم نسبت به سال قبل 800 هزار تن معادل 6 درصد افزایش داشته است.

تولید گندم ایران در سال قبل از آن 13.2 میلیون تن اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، کل گندم تولیدی دنیا در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن 0.5 درصد کاهش داشته و به 785 میلیون تن رسیده است. چین با تولید 136 میلیون تنی بزرگترین تولیدکننده گندم در جهان طی این سال بوده و اتحادیه اروپا و هند به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند. ایران نیز در رتبه 15 از این نظر قرار گرفته است.

*ایران رتبه 10 جهان در تولید جو

جو به عنوان یک غله مهم دیگر بوده که در ایران تولید شده است. ایران در سال 2023 بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن 3 میلیون تن جو تولید کرده است. تولید جو در جهان طی این سال با کاهش 6 درصدی به 142 میلیون تن رسیده است.

ایران در رتبه 10 جهان از نظر تولید جو طی سال میلادی گذشته قرار داشته است. اتحادیه اروپا با تولید 47 میلیون تنی رتبه نخست از این نظر شناخته شده است. آمریکا تنها یک میلیون تن بیشتر از ایران در سال 2023 جو تولید کرده است.

*ایران در رتبه 21 تولید برنج دنیا

بر اساس آمار وزارت کشاورزی آمریکا تولید برنج ایران در سال 2023 نیز نسبت به سال قبل تغییری نداشته و در سطح 2 میلیون تن باقی مانده است. تولید برنج دنیا نیز بدون تغییر محسوس در سطح 513 میلیون تن بوده است.

ایران در میان کشورهای جهان رتبه 21 را از نظر میزان تولید برنج به خود اختصاص داده است. چین با تولید 144 میلیون تنی در رتبه نخست بوده و هند و بنگلادش به ترتیب رتبه های دوم و سوم را داشته اند.

*تولید 23.5 میلیون تن غله در ایران طی سال 2023

تولید سایر غلات نیز در ایران حدود 4.5 میلیون تن در سال 2023 بوده که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهش نداشته است.

بر این اساس مجموع غلات تولیدی ایران در سال 2023 بالغ بر 23.5 میلیون تن بوده است که این رقم نسبت به سال قبل بیش از 3 درصد افزایش داشته است. کل تولید غلات ایران در سال قبل 22.7 میلیون تن گزارش شده بود.