به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، شبکه سی جی تی ان گزارش داد به لطف مجموعه ای از از نوآوری های فناورانه قابل توجه و سرمایه گذاری دولتی در تولید محصولات کشاورزی، امسال برداشت محصول در چین با ثبت رقم 650 میلیارد کیلوگرم، رکورد جدیدی را در تاریخ این کشور رقم زد.

چین مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از جمله ادامه افزایش حداقل قیمت خرید گندم، افزایش وجوه پاداش برای شهرستان‌های عمده تولیدکننده غلات و گسترش تدریجی دامنه بیمه کاشت گندم را اجرا کرد.

چین همچنین 10 میلیارد یوان (1.4 میلیارد دلار) به کشاورزانی اختصاص داد که در دوره بحرانی مدیریت مزرعه در فصل بهار، کشاورزی می‌کنند که هدف از آن تخصیص یارانه ای برای محافظت از درآمد کشاورزان از کشت غلات است.

این کشور همچنین از فناوری برای افزایش عملکرد محصول و پیشرفت زنجیره تولید خود استفاده کرده است. به عنوان مثال، 300 شهرستان عمده تولید کننده سویا یا ذرت در چین، کاشت با تراکم بالا را پذیرفته اند که می تواند عملکرد محصول در هکتار را با 2.25 – 2.125 تن اضافی افزایش دهد. کارشناسان تخمین می زنند که افزایش محصول از این 300 شهرستان بزرگ می تواند 73 درصد از کل افزایش تولید محصول را شامل شود.

نوآوری فناوری در کشاورزی

نرخ مشارکت ملی در پیشرفت علم و فناوری کشاورزی از 54.5 درصد در سال 2012 به 62.4 درصد در سال 2022 افزایش یافت که نشان دهنده حمایت قوی از توسعه کشاورزی با کیفیت بالا است.

فناوری‌هایی از جمله اینترنت اشیا، داده‌های بزرگ و سیستم ماهواره‌ای ناوبری بطور گسترده در تولید محصولات زراعی استفاده شده اند که در آن کاشت دقیق، آبیاری هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین برای حفاظت از گیاهان استفاده می‌شود.