رمزها در رمضان است، خدا می داند                  برتر از فهم و گمان است، خدا می داند

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است             نه همین صوم دهان است خدا می داند

بار عام و، همه مهمان خداوند کریم                   ماه آزادی جان است، خدا می داند

حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادتهای عاشقانه، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.