در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)
دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)
نومید نگردد کسی از درگه او
زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، دومین اختر تابناک امامت و ولایت بر همه شیعیان جهان مبارک باد.