علی امـــــشب چه خوش با ما مدارا می کنی                   شد شب قـدر و تو خود دردم مداوا می کنی
درکـنار ذکـر حـقّ و جـــوشن و احیای شب                        با نــماز آخرت دل را مــصـفا مـی کـنی

فرارسیدن شب نوزدهم ماه مبارک رمضان مقارن با شب ضربت خوردن مولی الموحدین علی (ع) بر همه شیعیان جهان  تسلیت باد.