با نام رضا به ســـینه ها گل بزنید                   با اشک به بارگاه او پل بزنید

فرمود که هر زمان گرفتار شدید                      بردامن ما دست توسل بزنید

میلاد با سعادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) بر همه شیعیان جهان مبارک باد.