به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری جاهد، بنابر این فراخوان، این واحد تجاری به مساحت 550 مترمربع با 11 باب مغازه جهت عرضه مواد پروتئینی و به صورت شبانه روزی دایر خواهد بود. متقاضیان واجد شرایط می توانند تا تاریخ 12 خرداد 1403 جهت بازدید اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند آگهی این فراخوان را در شماره 28672 روزنامه اطلاعات روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت 1403 مشاهده کنند.