به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، واحد عمران شرکت سرمایه گذاری جاهد با ارائه گزارشی از جزئیات روند احداث پروژه ساختمان شماره 2 اعلام کرد نقشه های فاز 1 معماری به تصویب بهره بردارمحترم رسید و تغییرات سازه ای مربوطه در نقشه ها اعمال گردید. طراحی نقشه های فاز 2 در چهار گرایش (معماری – سازه – برق – مکانیک) آغاز گردیده و در حال انجام است.

باتوجه به آخرین نقشه های ابلاغی، گزارش تغییرات جزیی و کلی در پروژه به شرح زیر است:

 • اجرای عملیات تزریق انکراژ در دیواره جنوب شرقی

 • اجرای مش و شات کریت دیواره جنوب شرقی گود

 • جوش کاری پلیت های هدنیل های ضلع شرقی و غربی جنوبی گود

 • نصب پلیت های هدنیل های ضلع جنوب شرقی گود

 • خاکبرداری و پایدار سازی دیواره گود محل اجرای تاور کرین که قرار است طی دو هفته آینده به اتمام برسد

 • اتمام پایدار سازی دیواره های ضلع جنوبی

 • کشش استرندهای دیواره ضلع جنوب غربی

 • کشش استرندهای دیواره ضلع جنوب شرقی

 • جابجایی خاک جهت ایجاد رمپ در ضلع جنوبی

 • برگزاری جلسات منظم کارگاهی جهت هماهنگی عملیات اجرایی باحضور شرکت سرمایه گذاری جاهد، مشاور فجر توسعه و شرکت شمس عمران و همچنین نماینده بهره بردار محترم
 • برگزاری جلسات منظم هفتگی جهت هماهنگی تهیه نقشه های اجرایی با مشاور (دوشنبه ها) با حضور نمایندگان شرکت سرمایه گذاری جاهد و مشاور فجر و توسعه