به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۹۸,۹۰۰ (سه میلیون و دویست و نود و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۴,۸۱۱ (چهل و چهار هزار و هشتصد و یازده ) تومان قیمت خورد.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۶۲۶ (چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۱.۲۲ درصدی، از ۷۳,۰۴۲ (هفتاد و سه هزار و چهل و دو ) تومان به ۷۳,۹۵۰ (هفتاد و سه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۲,۲۰۱ (دوازده هزار و دویست و یک ) تومان قیمت خورد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.