به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد،  امروز قیمت طلا در جریان معاملات بازار افزایش را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و قیمت دلار پایین آمد.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۴۷,۳۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ (سی میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. 

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد. 

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۹۳۰ (چهل و دو هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۴۳۰ (پنجاه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۸۹۰ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۳۰ (سیزده هزار و هشتصد و سی ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۰۰ (یک هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.