به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۰۴,۷۰۰ (سه میلیون و سیصد و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۸۹۰ (چهل و چهار هزار و هشتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۶۹۲ (چهل و هشت هزار و ششصد و نود و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۷۴ درصدی، از ۷۳,۴۰۰ (هفتاد و سه هزار و چهارصد ) تومان به ۷۳,۹۵۰ (هفتاد و سه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۲,۲۳۰ (دوازده هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان رسید.