به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۲۱,۳۰۰ (سه میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵,۰۸۴ (چهل و پنج هزار و هشتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۰۴۶ (چهل و نه هزار و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۷۶,۳۰۰ (هفتاد و شش هزار و سیصد ) تومان به ۷۶,۱۰۰ (هفتاد و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۷۶ (دوازده هزار و دویست و هفتاد و شش ) تومان معامله شد.