به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت دلار و افت قیمت طلاست.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۵,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵,۱۸۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۰۱۵ (چهل و نه هزار و پانزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۷۴,۸۱۶ (هفتاد و چهار هزار و هشتصد و شانزده ) تومان به ۷۵,۱۵۰ (هفتاد و پنج هزار و یکصد و پنجاه) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۳۰۳ (دوازده هزار و سیصد و سه ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۳۰ (یک هزار و هشتصد و سی ) تومان معامله شد.