شهادت مظلومانه، نهمین چراغ هدایت، مظهر جود و کرم، حضرت امام محمد تقی جواد (ع) بر تمام شیعیان تسلیت باد.