به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری جاهد، مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد  با اشاره به این اقدام قابل توجه که تاثیر شایانی در کاهش هزینه ها دارد، تاکید کرد این پروژه عظیم با امضای تفاهم نامه ای بین شرکت سرمایه گذاری جاهد و شرکت توسعه برق شمال – اداره برق منطقه فردوسی – از سال 1396 کلید خورد.

مهندس گرانمهر مدیر  واحد عمران شرکت سرمایه گذاری جاهد نیز در توضیح این پروژه اثربخش افزود به منظور اجرای این پروژه، 4000 متر حفاری در مسیر شهری در منطقه 6 تهران صورت گرفت و در این طرح بیش از 14 هزار متر کابل استفاده شده است.

مهندس احمدی همچنین با اشاره به هزینه کرد حدود 45 میلیارد تومان بابت اجرای این پروژه خاطر نشان کرد هرسال با شروع فصل گرما برای تامین برق چیلرهای ساختمان های شماره 1 و 3 وزارت جهاد کشاورزی، دو دیزل ژنراتور اجاره و ماهی حدود 60 هزار لیتر گازوئیل به بهای آزاد تامین می شد که با اتصال انشعاب برق 4 مگاواتی به این ساختمان ها، در واقع ماهی حدود 1.5 میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی می شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد همچنین تاکید کرد اجرای این پروژه همچنین گامی مهم در کاهش آلودگی صوتی منطقه، آلودگی هوا ، جلب رضایت کارکنان و همچنین ساختمان های مجاور ساختمان وزارت جهاد کشاورزی بوده است.