به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند افزایشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۲۸,۶۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۶,۱۶۷ (چهل و شش هزار و یکصد و شصت و هفت ) تومان قیمت خورد.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۵۲۳ (چهل و نه هزار و پانصد و بیست و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۷۸,۲۰۰ (هفتاد و هشت هزار و دویست ) تومان به ۷۸,۱۰۰ (هفتاد و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۲,۵۷۱ (دوازده هزار و پانصد و هفتاد و یک ) تومان قیمت خورد.