به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستائی عشایری جاهد عملیات اجرائی انتقال برق 4 مگاوات با توجه به تکمیل ساختمان های جدید وزارت جهاد و عدم برق رسانی و تامین برق ساختمان های فوق توسط ژنراتور با هزینه های بسیار بالا با جلسات و پیگیری های موسسه جهاد استقلال و شرکت سرمایه گذاری جاهد عملیات اجرائی انتقال خط برق 4 مگاوات به ساختمان های وزارت جهاد واقع در خیابان شهید طالقانی شروع و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان شهریور عملیات اجرائی به پایان و سپس ژنراتورهای موجود جمع آوری خواهد شد.