به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد شورای انقلاب فرهنگی ۱۱ مناسبت جدید را برای درج در تقویم رسمی کشور تصویب کرده که ۷ مناسبت آن با هدف توسعه نشاط اجتماعی و احیای فرهنگ روستا مربوط به تولیدات کشاورزی است.

بنابراین گزارش، براساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی ۳۱ فروردین روز گندم و نان، ۲۰ اردیبهشت روز گل محمدی و گلاب، ۳۱ مرداد روز عسل، ۲۵ شهریور روز خرما، ۵ آبان روز زعفران، ۷ آبان روز انار و ۴ آذر روز زیتون در ضمیمه تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.

ثبت هفت روزمحصول در ضمیمه تقویم رسمی کشور بنابر جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری این محصولات کشاورزی صورت گرفته است.