فرا رسیدن ماه رجب ، ماه نیایش و روزهای بارش چشم های خاکیان و همچنین ولادت با سعادت خورشید علم، مخزن الاسرار توحید، شکافنده معماهاى وجود، حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر همه شیعیان مبارک باد.