به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار در حالی امروز شاهد انجام معاملات است که قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند. 

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۹۶,۲۰۰ (دو میلیون و ششصد و نود و شش هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است. 

نیم سکه، امروز به ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۷۰۰ (پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان قیمت خورد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۷,۳۹۵ (پنجاه و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۶۳۰ (چهارده هزار و ششصد و سی ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۷۰ (یک هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.