به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد،  بازار در نخستین روز هفته شاهد روند نزولی عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است. 

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۸۰,۲۰۰ (دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۵۰۰ (پنجاه و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۲۶۶ (پنجاه و هشت هزار و دویست و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۸۵۰ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۷۵ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.