به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شده است که قیمت طلا و سکه هم بالا رفت.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۳۶,۸۰۰ (دو میلیون و هفتصد و سی و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۱۰۰ (پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۸۶۵ (پنجاه و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۶۰ (چهارده هزار و هشتصد و شصت ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۱.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.