بایگانی نوشته‌ها


ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری جاهد در نشست با مشاور وزیر جهاد کشاورزی

ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری جاهد در نشست با مشاور وزیر جهاد کشاورزی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در نشستی که با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود گزارشی را از اقدامات شایان این شرکت در چند ماه اخیر ارائه کرد.