بایگانی نوشته‌ها


ورود اولین کانتینر از قرارداد  2000 تن گوشت گوسفند منجمد از مغولستان

ورود اولین کانتینر از قرارداد 2000 تن گوشت گوسفند منجمد از مغولستان

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد روز چهارشنبه مورخ 1402/7/26 اولین کانتینر از قرارداد 2000 تنی گوشت گوسفند منجمد مغولستان به وزن 20 تن وارد گمرک غرب تهران گردید.

بازدید از زمین پروژه ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی

بازدید از زمین پروژه ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری روز دوشنبه مورخ 1402/7/24 زمین شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیر کل رفاه و پشتیبانی ، معاون مدیر کل رفاه و پشتیبانی ، رئیس اداره ساختمان و کارشناس اداره ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مدیرعامل و کارشناسان واحد عمران شرکت سرمایه گذاری جاهد و مدیرعامل و کارشناسان شرکت مهندسین فجر توسعه مورد بازدید قرار گرفت .

پایان عملیات اجرایی و آغاز راه اندازی و تزریق گاز به لوله های شبکه داخلی وزارت جهاد کشاورزی پس از 7 سال

پایان عملیات اجرایی و آغاز راه اندازی و تزریق گاز به لوله های شبکه داخلی وزارت جهاد کشاورزی پس از 7 سال

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری  در تاریخ 1402/7/17  پس از هفت سال با پیگیری های انجام شده توسط مجموعه شرکت سرمایه گذاری جاهد و موسسه جهاد استقلال  عملیات اجرائی  انتقال گاز به ساختمانهای شماره یک و سه وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسید و عملیات راه اندازی و تزریق گاز از پست گاز به لوله های شبکه داخلی ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی آغاز گردید .

اتمام پروژه برق رسانی به  ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی و جمع آوری ژنراتورها

اتمام پروژه برق رسانی به ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی و جمع آوری ژنراتورها

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری در تاریخ 1402/7/17 با جمع آوری ژنراتورهای مستقر در زمین ساختمان شماره دو وزارت جهاد کشاورزی پروژه برق رسانی 4 مگاواتی به وزارت جهاد کشاورزی با پیگیری های مجموعه شرکت سرمایه گذاری جاهد و موسسه جهاد استقلال پس از هفت سال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت .

کابل گذاری مرحله دوم - فاز آخر برق رسانی 4 مگاواتی وزارت جهاد کشاورزی

کابل گذاری مرحله دوم - فاز آخر برق رسانی 4 مگاواتی وزارت جهاد کشاورزی

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد کابل گذاری مرحله دوم فاز آخر برق رسانی 4 مگاواتی وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی گردید.